Historie

Een groepje enthousiaste mensen, die de sport al hadden leren kennen en al regelmatig een toernooi speelden, besloten tot het oprichten van een Jeu de Boules vereniging in Brummen. Dit geschiedde officieel in 1993. Op 15 november vond de oprichtingsvergadering plaats. De vereniging kreeg de naam “Le Pionnier” wat “baanbreker” betekent. Tevens werd de vereniging vanaf dat tijdstip lid van de N.J.B.B. ( Nederlandse Jeu de Boules Bond). 

De Gemeente Brummen verleende haar medewerking en gaf toestemming aan de Jeu de Boules Vereniging om zich te vestigen op het sportpark De Hazenberg in Brummen. Wel moesten de speelbanen/veld door JBV Le Pionnier zelf worden aangelegd. Er mocht gebruik gemaakt worden van een piepklein keukentje in een bestaand gebouwtje dat de Gemeente gebruikte als opslagplaats. Deze ruimte werd al snel te klein en er mocht worden uitgeweken naar de opslagruimte. Dit hield wel in dat iedere keer op een speeldag of -avond al het gemeente materiaal naar buiten gebracht moest worden. 

Na een jaar werd het gebouwtje zodanig verbouwd, dat er een bar geplaatst kon worden. De rest van de ruimte werd vanaf dat ogenblik de kantine. In 1998 werd de accommodatie geprivatiseerd en werd het gebouw door JBV Le Pionnier aangekocht van de Gemeente. In 1999 werden er plannen gesmeed voor het uitbreiden van de accommodatie met het maken van een nieuwe aanbouw met daarin een nieuwe keuken en een toiletgroep. Na het voorbereidend tekenwerk en het verkrijgen van de bouwvergunning, volgde de uitvoering (al het werk werd door de leden zelf uitgevoerd) en werd de bouw uiteindelijk gerealiseerd aan het eind van oktober 2000. 

Op 17 maart 2001 volgde de officiële opening van de vernieuwde accommodatie. In 2001 werd door de Gemeente Brummen het idee geopperd om tot herindeling van het sportpark over te gaan. Vele jaren van politieke ontwikkelingen volgden, maar uiteindelijk resulteerde dit in 2006 in een geheel vernieuwd sportpark. Als gevolg daarvan beschikt JBV Le Pionnier vanaf de zomer 2006 over 24 nieuwe speelbanen, die aangelegd zijn volgens de laatste internationale normen. 

Al sinds lange tijd zijn de vaste speeldagen van JBV Le Pionnier wekelijks:
    op zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur 
    op dinsdagavond van 19:00 tot 22:30 uur
Sinds 1997 spelen ook mensen met een verstandelijke beperking, van diverse instituten, onze zgn. G-leden, onder begeleiding de jeu de boule sport.
 

Ons jaarlijkse hoofdtoernooi, het Hazenbergtoernooi, vindt altijd plaats op Hemelvaartsdag en voor de mensen met een verstandelijke beperking wordt er jaarlijks een G-Hazenbergtoernooi georganiseerd op de 2de zaterdag van september. 

Het 20-jarig Jubileum is uitgebreid gevierd in 2013. Door de tomeloze inzet van de leden en het bestuur is de vereniging nu uitgegroeid tot een hechte en gezellige vereniging met ± 30 leden en 9 donateurs.

Hazenbergtoernooi